SENSE VEURE

Seccions:  MOBILITAT, RESIDUS, VALORS POSITIUS, SENSIBILITZACIÓ

Abhishek Singh - 2017 - Índia - 3' 25''

Tres estudiants cecs lluiten per deixar neta l'Índia a través de la seva capacitat d'escoltar, sentir i olorar les coses del seu voltant. Desafien així  totes les persones que encara que veuen, prefereixen embrutar el seu país.