CHANGE

Seccions:  SENSIBILITZACIÓ, NATURA, ECOSISTEMES

Isaac Kerlow - 2016 - Singapur - 5' 15"

El canvi constant és un aspecte natural de la vida de la Terra i els seus sistemes interconnectats es poden adaptar a un canvi lent. Però l'equilibri natural es trenca i la vida es posa en perill quan els canvis succeeixen ràpidament. El nostre creixement i la nostra prosperitat estan canviant el Planeta Terra i alguns d'aquests canvis poden ser irreversibles.