ACQUACOLLAGE N°1

Seccions:  SENSIBILITZACIÓ, AIGUA

Francesco Scarponi - 2016 - Itàlia - 8'

Una xarxa, vasta i invisible, és construïda pels homes per canalitzar, distribuir i fer accessible l'aigua. Un viatge visionari sobre l'aigua i la seva relació amb la vida, amb la Terra i amb la humanitat.

AIGUA