AIGUA SOLAR

Seccions:  ACTIVISME, CANVI CLIMÀTIC, CIÈNCIES, SOSTENIBILITAT, AIGUA, SENSIBILITZACIÓ, INTRODUCCIÓ AL DOCUMENTAL

Mari Orozco - 2020 - Mèxic - 8

Edgar Nahum és un científic mexicà que va inventar un dispositiu per crear aigua a partir de l'aire.